Rodinná atmosféra

Veríme, že spolupráca s rodičmi je kľúčová pre úspech dieťaťa. Preto vytvárame prostredie, kde sa každá rodina cíti ako súčasť našej školskej komunity. Rodičov zapájame do procesu formou rôznych projektov, prednášok, aktivít, workshopov a pod. Spolupráca rodiča a pedagóga vo výchove dieťaťa je kľúčová.

Bohatý vzdelávací program

Vzdelávanie v materskej škole zohráva kľúčovú úlohu vo vývoji dieťaťa. V tejto ranej fáze sa deti učia základné zručnosti, ktoré im pomáhajú budovať pevný základ pre ďalšie vzdelávanie a životné zručnosti. Materská škola poskytuje deťom možnosť interakcie s rovesníkmi a učí ich komunikačným zručnostiam, zdieľanie, spoluprácu a riešenie konfliktov. Tieto zručnosti sú zásadné pre budovanie zdravých medziľudských vzťahov.

Deti sa učia základným akademickým zručnostiam, ako sú farby, tvary, čísla a písmená. Tento proces prebieha formou hry a interaktívnych aktivít, ktoré podporujú zvedavosť a radosť z učenia. Deti majú v materskej škole príležitosť rozvíjať svoje jemné a hrubé motorické schopnosti cez rôzne hry, umelecké aktivity a pohybové aktivity. To im pomáha budovať silu, koordináciu a kontrolu nad svojim telom. Materská škola by mala byť prostredím, kde sa deti cítia bezpečne a podporované. Poskytovanie emocionálnej podpory a učenie sa emocionálnej regulácie sú kľúčové pre celkový rozvoj dieťaťa.

V našej škôlke podporujeme kreativitu u detí a dávame im priestor na experimentovanie, objavovanie a vyjadrovanie svojich myšlienok a pocitov prostredníctvom rôznych umeleckých a hudobných aktivít. Rešpektujeme individuálne potreby každého dieťaťa a podporujeme jeho prirodzený záujem o učenie sa a objavovanie sveta okolo seba.

Považujeme za dôležité

  • Rodinné prostredie

  • Montessori prvky vzdelávania

  • Rešpektovanie individuálnych potrieb dieťaťa

  • Zdravé medziľudské vzťahy

Skúsení pedagógovia

Ako povedal Erich Fromm: „Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo obklopené ľuďmi, ktorí milujú život.“ Preto náš tím je plný profesionálnych pedagógov ktorí svoju prácu milujú a robia ju zo srdca. Pracujú na svojom profesionálnom aj osobnostnom rozvoji a chcú byť dobrým vzorom pre deti. Starajú o každé dieťa s láskou a podporujú jeho individuálne potreby.

Inšpiratívne prostredie

Naša škôlka je navrhnutá tak, aby podnecovala zvedavosť a kreativitu vášho dieťaťa. Každý kútik je plný inšpirácie a bezpečia. Ponúkame rodinné a útulne prostredie vybavené najmodernejšími a kvalitnými pomôckami a hračkami. Prostredie v našej materskej podporuje zvedavosť, radosť a zmysel pre objavovanie u detí a vytvára základ pre ich pozitívny vzťah k učeniu a rozvoju.

Nechajte svoje dieťa objavovať, učiť sa a rásť v našej súkromnej škôlke v Trenčianskych Stankovciach, alebo v Trenčíne. Kontaktujte nás a zarezervujte mu miesto plne lásky a podpory!