Poukázanie
2% (3%) z daní

Milí naši rodičia, priatelia a vlastne všetci dobrí ľudia :-)
Ľudia a firmy môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií napríklad škôlke, ktorú navštevuje vaše dieťa. Časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech našej/Vašej škôlky. Za uplynulé roky sme z 2% zakúpili napríklad trampolínu, profesionálnu čističku vzduchu , ale aj rôzne pracovné a tvorivé materiály pre deti.

Postup krokov na poukázanie
2% (3%) pre zamestnancov

Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatenia preddavkov na daň z príjmov:
Koniec apríla je posledný termín na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane (min. 3€): zamestnanec vyplní tlačivo – vo Vyhlásení sú už vyplnené údaje o prijímateľovi ( Nezisková organizácia SiMa ) a doloží POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE – ktoré mu vystaví zamestnávateľ, príp. aj potvrdenie o odpracovaní min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (3%).
TLAČIVÁ potrebné k 2% (3%) pre tých, ktorí sú ZAMESTNANCAMI:
1. Vyhlásenie 2%
2. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE – vystaví zamestnávateľ
3. POTVRDENIE O ODPRACOVANÍ MIN. 40 HODÍN DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
Pre tých, ktorí poukazujú 3% zo zaplatenej dane, ak v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky min. 40 hodín.
ZAMESTNANEC ZAŠLE TLAČIVÁ NA DAŇOVÝ ÚRAD PODĽA MIESTA SVOJHO BYDLISKA.

Postup krokov na poukázanie
2% (3%) pre fyzické osoby

Pre fyzické osoby (FO), ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
V daňovom priznaní pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 resp. 3% (min. 3€) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Postup krokov na poukázanie
1,5% (2%) pre právnické osoby (PO)

Poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%) min. 8€ v prospech jedného prijímateľa. POZOR! ak chce PO poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť prijímateľ). Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v nasledujúcom roku môže poukázať iba 1,5% z dane.

Nechajte svoje dieťa objavovať, učiť sa a rásť v našej súkromnej škôlke v Trenčianskych Stankovciach, alebo v Trenčíne. Kontaktujte nás a zarezervujte mu miesto plne lásky a podpory!